Tuomas Jaanu

Uusi varhaiskasvatuslaki eli missä varhaiskasvatuksen ongelmat oikeasti ovat?

Uusi varhaiskasvatuslaki on tekeillä, ja tämä on kirvoittanut päiväkotien henkilökuntaa mielenilmaukseen tänään. Useiden päiväkotien työjärjestys on mennyt sekaisin, ryhmiä on yhdistelty ja osa päiväkodeista on ainakin osan päivää kiinni. Perheet ovat joutuneet järjestämään aikataulujaan uusiksi. Työpaikoillakin joustetaan ja säädetään töitä ja tehtäviä.

Uuden varhaiskasvatuslain keskeisenä sisältönä lienee selkiyttää nykyistä säätelyä varhaiskasvatuksen osalta. Eri puolilla lakia olevia asioita kootaan yhteen paikkaan, niitä sovitetaan yhteen ja tehdään pieniä teknisiä muutoksia. Tiedonkulusta varhaiskasvatuksen ja eri viranomaistahojen välillä tehdään sujuvampaa.

Isommat uudistukset liittyvät henkilökunnalta vaadittavaan koulutukseen. Muutokset pätevyysvaatimuksiin toteutetaan pitkillä siirtymäajoilla, jolloin kaikki nykyisin pätevät voivat jatkossa tehdä samoja tehtäviä kuin tähänkin asti. Huoli nykyisten työntekijöiden pätevyyden happanemisesta ovat siis liioiteltuja. Uudistuksissa on aina riskinsä, ja kenties asiallistakin huolta nykyisin alalle opiskelevien tulevaisuudesta on esitetty. Nämä asiat voidaan ja varmasti tullaan kuitenkin ratkaisemaan ajallaan.

Toimiva varhaiskasvatus on hyvä sijoitus lasten tulevaisuuteen. Pätevyyksien määritteleminen ja monipuolistaminen on siis sinällään hyvä ja kannatettava ajatus. Monipuolinen ja -ammatillinen osaaminen auttaa varmasti sekä arjessa että vaikeampien pulmatilanteiden ratkaisemisessa.

Ratkeavatko varhaiskasvatuksen ongelmat kuitenkaan tällä uudistuksella?

Havaintojeni ja ymmärrykseni mukaan keskeiset ongelmat varhaiskasvatuksessa liittyvät toisaalta henkilökuntapulaan, henkilökunnan suureen vaihtuvuuteen ja toisaalta työn johtamiseen ja toiminnan organisointiin. Järjestelmän tasolla koen suurena ongelmana alan jäykkyyden ja julkisen sektorin vahvan, jopa kilpailua tukahduttavan toiminnan.

Henkilökunnan saatavuuden ja suuren vaihtuvuuden kannalta keskeisenä vaikuttimena on työn alhainen palkkaus. Lastentarhanopettajaa vastaavalla koulutuksella on mahdollista toimia myös peruskoulun opettajana, jossa palkkaus on merkittävästi korkeampi. Yhtenä isona tekijänä heikkoon palkkaukseen on se, että kunnat voivat ja käytännössä ovatkin hinnoitelleet keskenään kartellinomaisesti varhaiskasvatuksen palkkoja alhaiselle tasolle. Työntekijälle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tarjottu palkka, koska yksityistä kilpailua ei juurikaan ole. Työntekijän mahdollisuus neuvotella kuntien monopolia vastaan on heikko.

Vaihtuvuuteen, työssä jaksamiseen ja toiminnan tehokkuuteen vaikuttaa myös työn organisointi. Lakiuudistuksessa vaaditaan päiväkodin johtajalle kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Vaikkakin tähän tutkintoon voi sisältyä johtamista ja organisaatioiden kehittämisen opiskelua, mielestäni voisi olla järkevämpää, että johtajalla olisi selkeästi johtamiseen soveltuvaa ja sitä tukevaa koulutusta, joko tutkinnon muodossa tai muulla tavoin. On hyvä, että johtajalla olisi myös koulutusta kasvatusalalta, mutta koska henkilökunnan koulutustaso on muutenkin maassamme korkea - ja hyvä niin - ei mielestäni johtoportaassa tarvita erityisesti kasvatustieteen osaamista. Johtajien tulee voida luottaa henkilökunnan osaamiseen omalla alallaan.

Varhaiskasvatuksen järjestelmätason ongelmista olen kirjoittanut jo aiemmin, ja laajempi kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin välillä toisi alalle varmasti sekä toivottua apua palkkatasoon, myös toiminnan prosessien, organisaation ja johtamisen tason nousua. Palvelusetelimallin laajempi käyttöönotto sekä yksityisen ja julkisen hoidon subventioiden saattaminen samalle viivalle mahdollistaisi yhä useammalle perheelle aidon vaihtoehdon ja valinnan mahdollisuuden.

Liberaalipuolueen ohjelman mukaisesti kaikille lapsille tulee taata mahdollisuus varhaiskasvatukseen, mutta tämän palvelun ei tarvitse olla pakosti ja aina julkisesti tuotettua. Varhaiskasvatuksen ei myöskään tarvitse olla maksutonta, vaan kannattaisin jopa hoitomaksujen korottamista, jos tällä tavoin voidaan osittain parantaa toiminnan rahoitusta, ja nostaa alan ammattilaisten palkkoja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Palveluiden tuottamisen joustavuus ja tarjoaminen siellä missä niitä tarvitaan, silloin kun niitä tarvitaan, ja siinä muodossa missä niitä tarvitaan ja halutaan, olisi kaikille varhaiskasvatuksen osapuolille hyödyllistä.

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen 2. varapuheenjohtaja.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän LauriViherv kuva
Lauri Vihervä

Väitteesi "laajempi kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin välillä toisi alalle varmasti sekä toivottua apua palkkatasoon" ei yksikertaisesti pidä paikkaansa. Kilpailua on lisätty jatkuvasti ja yksityisille dumpataan yhä enemmän rahaa, mutta tämä ei kyllä näy henkilökunnan palkoissa. Yksityisillä päiväkodeilla on käytössä yksityisen sosiaalialan TES, jossa palkat ja lomat ovat merkittävästi huonommat kuin kuntapuolella. Harva lastentarhan työntekijä ylipäätään haluaa mieluummin olla yksityisellä (pois lukien pienet kotimaiset päiväkodit). Yksityisissä päiväkodeissa mitoitukset ovat tiukempia ja hoitohenkilökunnan aika menee myös siivouksen ja ruoanlaittoon. Tämä ei ole lasten etu, mutta auttaa kyllä pääomasijoittajia tekemään maksimaalisen voiton lapsien avulla.
Ylipäätään on harhainen ajatus, että taho, jonka AINOA tehtävä on tehdä voittoa, olisi parempi vaihtoehto lapselle, kuin julkinen sektori, jonka tehtävä on kasvattaa lapsia ilman voiton tavoittelua. Markkinataloudessa tämä voisi periaatteessa toimia (unohtaen kilpailutus- ja seurantakustannukset, ALV:n, voittomarginaalin, mainoskustannukset jne.), mutta ei kapitalismissa.
Keskustelussa julkisen sektorin roolista ja tehokkuudesta, unohtuu helposti, että useat tehtävät ovat lakisääteisiä ja ne on hoidettava joka tapauksessa, myös tilanteessa, jossa yksityinen päiväkoti tekee konkurssin.

Toimituksen poiminnat